Skip to main content

Balata značenje

šta znači Balata

Na latinici: Definicija i značenje reči Balata (od latinske reči: balata) l. materija veoma slična kaučuku i gutaperki, ali elastičnija od ovih, upotrebljava se za električne izolatore, mašinske kaiše, đonove i u zubarstvu (dobiva se od sasušenog mlečnog soka gujanskog drveta mimusops balata).

Reč Balata sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. балата) л. материја веома слична каучуку и гутаперки, али еластичнија од ових, употребљава се за електричне изолаторе, машинске каише, ђонове и у зубарству (добива се од сасушеног млечног сока гујанског дрвета мимусопс балата).


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b