Skip to main content

Balboa značenje

šta znači Balboa

Na latinici: Definicija i značenje reči Balboa novčana jedinica Paname (=100 centimosa).

Reč Balboa sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: новчана јединица Панаме (=100 центимоса).


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b