Skip to main content

Balena značenje

šta znači Balena

Na latinici: Definicija i značenje reči Balena (fr. baleine, latinski balaena)zoologija: kit; vitka šipka iz kitovih usta (fišbajn).

Reč Balena sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. балеине, лат. балаена) зоол. кит; витка шипка из китових уста (фишбајн).


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b