Skip to main content

Balenologija značenje

šta znači Balenologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Balenologija (latinski balaena, od grčke reči: logfa)zoologija: opis, proučavanje kita i njegovih osobina, nauka o kitovima

Reč Balenologija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. балаена, грч. логфа) зоол. опис, проучавање кита и његових особина, наука о китовима


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b