Skip to main content

Balerina značenje

šta znači Balerina

Na latinici: Definicija i značenje reči Balerina (ital. ballerina) umetnica u igranju, baletska igračica.

Reč Balerina sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. баллерина) уметница у игрању, балетска играчица.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b