Skip to main content

Balista značenje

šta znači Balista

Na latinici: Definicija i značenje reči Balista (latinski ballista, od grčke reči: balio bacam, hitam) bacačica, ratna sprava starih Rimljana za bacanje kamena

Reč Balista sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. баллиста, грч. балио бацам, хитам) бацачица, ратна справа старих Римљана за бацање камена


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b