Skip to main content

Balistički značenje

šta znači Balistički

Na latinici: Definicija i značenje reči Balistički (od grčke reči: balio) koji se tiče balistike, koji spada u balistiku; balistkčka kriva (linija)fizika: linija kojom se kreće telo bačeno u atmosferu i koja, usled dejstva vazdušnog otpora, kosije pada nego što se penje; balistički problem zadatak da se odredi putanja tela bačenog u neku otpornu sredinu; bvlistkčko klatno na-prava koja služi za određivanje valjano-sti baruta i početne brzine zrna.

Reč Balistički sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. балио) који се тиче балистике, који спада у балистику; балисткчка крива (линија) физ. линија којом се креће тело бачено у атмосферу и која, услед дејства ваздушног отпора, косије пада него што се пење; балистички проблем задатак да се одреди путања тела баченог у неку отпорну средину; бвлисткчко клатно на-права која служи за одређивање ваљано-сти барута и почетне брзине зрна.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b