Skip to main content

Balneum arene značenje

šta znači Balneum arene

Na latinici: Definicija i značenje reči Balneum arene (latinski balneum arenae) peščano kupatilo.

Reč Balneum arene sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. балнеум аренае) пешчано купатило.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b