Skip to main content

Balneum vaporis značenje

šta znači Balneum vaporis

Na latinici: Definicija i značenje reči Balneum vaporis (latinski balneum vaporis) nap-no kupatilo, kupanje u pari.

Reč Balneum vaporis sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. балнеум вапорис) нап-но купатило, купање у пари.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b