Skip to main content

Balo značenje

šta znači Balo

Na latinici: Definicija i značenje reči Balo (fr. balle, ballot) 2. denjak, svežanj, bala trgovačke robe

Reč Balo sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. балле, баллот) 2. дењак, свежањ, бала трговачке робе


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b