Skip to main content

Balo značenje

Šta znači Balo


Balo

latinica:

Definicija i značenje reči Balo (od francuske reči: balle, ballot) 2. denjak, svežanj, bala trgovačke robe

Reč Balo napisana unazad: olab

Balo se sastoji od 4 slova.

sta je Balo

Slično:
Šta znači Balčak drška od sablje ili mača....
Šta znači Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ...
Šta znači Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Šta znači Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, ste...
Šta znači Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Šta znači Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glas...