Skip to main content

Balon značenje

šta znači Balon

Na latinici: Definicija i značenje reči Balon (fr. ballon) šuplje, okruglo telo, naročito vazdušni balon napunjen gasom lakšim od vazduha (aerostat); okrugla, bokasta boca za tečnosti; geogr. ćuvik, glavica; lged. bešika od gume ili svile prot-kane gumom, za olakšanje porođaja; balon d-ese (fr. ballon d-essai) mala vazdušne lopta za ispitivanje pravca vetra;figurativno: novinski članak koji se objavljuje da bi se opipalo raspoloženje i mišljenje javnosti; balon kaptif (fr. ballon captif) vezani balon, kojim se može popeti samo do izvesne visine i spustiti na mesto polaska.

Reč Balon sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. баллон) шупље, округло тело, нарочито ваздушни балон напуњен гасом лакшим од ваздуха (аеростат); округла, бокаста боца за течности; геогр. ћувик, главица; лгед. бешика од гуме или свиле прот-кане гумом, за олакшање порођаја; балон д-есе (фр. баллон д-ессаи) мала ваздушне лопта за испитивање правца ветра; фиг. новински чланак који се објављује да би се опипало расположење и мишљење јавности; балон каптиф (фр. баллон цаптиф) везани балон, којим се може попети само до извесне висине и спустити на место поласка.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b