Skip to main content

Balon

Šta znači Balon


Balon značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Balon (od francuske reči: ballon) šuplje, okruglo telo, naročito vazdušni balon napunjen gasom lakšim od vazduha (aerostat); okrugla, bokasta boca za tečnosti; geogr. ćuvik, glavica; lged. bešika od gume ili svile protkane gumom, za olakšanje porođaja; balon dese (od francuske reči: ballon dessai) mala vazdušne lopta za ispitivanje pravca vetra; figurativno: novinski članak koji se objavljuje da bi se opipalo raspoloženje i mišljenje javnosti; balon kaptif (od francuske reči: ballon captif) vezani balon, kojim se može popeti samo do izvesne visine i spustiti na mesto polaska.

Reč Balon napisana unazad: nolab

Balon se sastoji od 5 slova.

sta je Balon

Slično:
Šta znači Balčak drška od sablje ili mača....
Šta znači Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ...
Šta znači Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Šta znači Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, ste...
Šta znači Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Šta znači Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glas...