Skip to main content

Balota značenje

šta znači Balota

Na latinici: Definicija i značenje reči Balota (fr. ballotte) kuglica za glasanje, glasačka kuglica.

Reč Balota sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. баллотте) куглица за гласање, гласачка куглица.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b