Skip to main content

Balotada značenje

šta znači Balotada

Na latinici: Definicija i značenje reči Balotada (fr. baliotade) skok konja ispruženim nogama.

Reč Balotada sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. балиотаде) скок коња испруженим ногама.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b