Skip to main content

Balšažgetr značenje

šta znači Balšažgetr

Na latinici: Definicija i značenje reči Balšažgetr (fr. bal champetre) igranka u polju.

Reč Balšažgetr sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. бал цхампетре) игранка у пољу.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b