Skip to main content

Balzamika značenje

šta znači Balzamika

Na latinici: Definicija i značenje reči Balzamika (od latinske reči: balsamica) pl. far«, balzam-ska sredstva, balzamski lekovi.

Reč Balzamika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. балсамица) пл. фар«, балзам-ска средства, балзамски лекови.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b