Skip to main content

Balzamum oftalmikum značenje

šta znači Balzamum oftalmikum

Na latinici: Definicija i značenje reči Balzamum oftalmikum (od latinske reči: balsamum ophtalmicum) fark. balzam za oči.

Reč Balzamum oftalmikum sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: (нлат. балсамум опхталмицум) фарк. балзам за очи.


Balčak drška od sablje ili mača....
Balhornizirati hteti nešto popraviti, pa napraviti gorim no što je bilo ....
Balustrirati ograditi stubićima, postaviti balustradu....
Balustrada arh. naslon, priručje, ograda na altanima, balkonima, stepenicama....
Baluster vrh. lepo izrađen stubić, sojica....
Balotirati ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ...
Sve reči na slovo b