Skip to main content

Baš-čaršija značenje

šta znači Baš-čaršija

Na latinici: Definicija i značenje reči Baš-čaršija (tur. ba§car§z) glavni trg, obično pokriven.

Reč Baš-čaršija napisana unazad: ajira-aB i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (тур. ба§цар§з) главни трг, обично покривен.

Slično: 
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....
Sve reči na slovo b