Skip to main content

Baš-čaršija značenje

šta znači Baš-čaršija

Na latinici: Definicija i značenje reči Baš-čaršija (tur. ba§car§z) glavni trg, obično pokriven.

Reč Baš-čaršija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (тур. ба§цар§з) главни трг, обично покривен.


Bašta Bašta je isplanirani prostor, obično u eksterijerum koje se koristi za...
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Sve reči na slovo b