Skip to main content

Baš-čauš značenje

šta znači Baš-čauš

Na latinici: Definicija i značenje reči Baš-čauš (tur.) narednik u turskoj vojsci.

Reč Baš-čauš sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур.) наредник у турској војсци.


Bašta Bašta je isplanirani prostor, obično u eksterijerum koje se koristi za...
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Sve reči na slovo b