Skip to main content

Basta! značenje

šta znači Basta!

Na latinici: Definicija i značenje reči Basta! (ital. basta) dosta! dosta o tome!

Reč Basta! napisana unazad: !atsaB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. баста) доста! доста о томе!

Slično: 
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....
Sve reči na slovo b