Skip to main content

Bas-lis značenje

šta znači Bas-lis

Na latinici: Definicija i značenje reči Bas-lis (fr. basse-lisse) vrsta vunenih ili svilenih zidnih tepiha sa dubokom osnovom.

Reč Bas-lis sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бассе-лиссе) врста вунених или свилених зидних тепиха са дубоком основом.


Bašta Bašta je isplanirani prostor, obično u eksterijerum koje se koristi za...
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Sve reči na slovo b