Skip to main content

Baš značenje

Šta znači Baš


Baš

latinica:

Definicija i značenje reči Baš (od turske reči: bas) l. prednji kraj lađe; 2. u polu slože nicama: glavni, najstariji: bašknez; baščaršija i dr.

Reč Baš napisana unazad: šab

Baš se sastoji od 3 slova.

sta je Baš

Slično:
Šta znači Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Šta znači Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Šta znači Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Šta znači Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Šta znači Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao ...
Šta znači Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....