Skip to main content

Baša značenje

šta znači Baša

Na latinici: Definicija i značenje reči Baša (tur. basa) starešina, poglavar.

Reč Baša napisana unazad: aaB i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (тур. баса) старешина, поглавар.

Slično: 
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....
Sve reči na slovo b