Skip to main content

Baset značenje

šta znači Baset

Na latinici: Definicija i značenje reči Baset (ital. bassetto) kuz. mali kontrabas sa tri žice.

Reč Baset sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. бассетто) куз. мали контрабас са три жице.


Bašta Bašta je isplanirani prostor, obično u eksterijerum koje se koristi za...
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Sve reči na slovo b