Skip to main content

Baseto značenje

šta znači Baseto

Na latinici: Definicija i značenje reči Baseto (ital. bassetto) kuz. duboki tenor, bariton; up. bastaj.

Reč Baseto napisana unazad: baseto i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. бассетто) куз. дубоки тенор, баритон; уп. бастај.

Slično: 
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....
Sve reči na slovo b