Skip to main content

Basist(a) značenje

šta znači Basist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Basist(a) (fr. bassiste) pevač koji peva bas; svirač koji svira bas.

Reč Basist(a) napisana unazad: )a(tsisaB i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бассисте) певач који пева бас; свирач који свира бас.

Slično: 
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....
Sve reči na slovo b