Skip to main content

Baška značenje

šta znači Baška

Na latinici: Definicija i značenje reči Baška (tus. baska) napose, odvojeno, zasebno, posebno.

Reč Baška sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тус. баска) напосе, одвојено, засебно, посебно.


Bašta Bašta je isplanirani prostor, obično u eksterijerum koje se koristi za...
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Sve reči na slovo b