Skip to main content

Bašlik značenje

šta znači Bašlik

Na latinici: Definicija i značenje reči Bašlik (tur. ba§hk) marama koja pokriva glavu, vrat i ramena.

Reč Bašlik sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. ба§хк) марама која покрива главу, врат и рамена.


Bašta Bašta je isplanirani prostor, obično u eksterijerum koje se koristi za...
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Sve reči na slovo b