Skip to main content

Baso profondo značenje

šta znači Baso profondo

Na latinici: Definicija i značenje reči Baso profondo (ital. basso profondo) «ta dubok glas

Reč Baso profondo napisana unazad: baso profondo i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (итал. бассо профондо) «та дубок глас

Slično: 
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....
Sve reči na slovo bZnačenje Šta znači