Skip to main content

Baso ripijeno značenje

šta znači Baso ripijeno

Na latinici: Definicija i značenje reči Baso ripijeno (ital. basso ripieno) kuz. bas koji prati.

Reč Baso ripijeno sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (итал. бассо рипиено) куз. бас који прати.


Bašta Bašta je isplanirani prostor, obično u eksterijerum koje se koristi za...
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Sve reči na slovo b