Skip to main content

Baso ripijeno značenje

šta znači Baso ripijeno

Na latinici: Definicija i značenje reči Baso ripijeno (ital. basso ripieno) kuz. bas koji prati.

Reč Baso ripijeno napisana unazad: baso ripijeno i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (итал. бассо рипиено) куз. бас који прати.

Slično: 
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....
Sve reči na slovo b