Skip to main content

Bastaj značenje

šta znači Bastaj

Na latinici: Definicija i značenje reči Bastaj (fr. bassetaille) muz. glas između bari-tona i basa, dubok bariton; takođe: ba-reljef

Reč Bastaj napisana unazad: jatsaB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бассетаилле) муз. глас између бари-тона и баса, дубок баритон; такође: ба-рељеф

Slično: 
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....
Sve reči na slovo b