Skip to main content

Bastaj značenje

šta znači Bastaj

Na latinici: Definicija i značenje reči Bastaj (fr. bassetaille) muz. glas između bari-tona i basa, dubok bariton; takođe: ba-reljef

Reč Bastaj sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бассетаилле) муз. глас између бари-тона и баса, дубок баритон; такође: ба-рељеф


Bašta Bašta je isplanirani prostor, obično u eksterijerum koje se koristi za...
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Sve reči na slovo b