Skip to main content

Bastion značenje

šta znači Bastion

Na latinici: Definicija i značenje reči Bastion (fr. bastion) fort. utvrđenje, grudobran.

Reč Bastion sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бастион) форт. утврђење, грудобран.


Bašta Bašta je isplanirani prostor, obično u eksterijerum koje se koristi za...
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Sve reči na slovo b