Skip to main content

Bastonada značenje

šta znači Bastonada

Na latinici: Definicija i značenje reči Bastonada (fr. bastonnade) batinanje; batinanje po tabanima u Turskoj.

Reč Bastonada napisana unazad: adanotsaB i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бастоннаде) батинање; батинање по табанима у Турској.

Slično: 
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....
Sve reči na slovo b