Skip to main content

Bastovirati značenje

šta znači Bastovirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bastovirati (ital. bastonare) batinati, naročito po tabanima.

Reč Bastovirati napisana unazad: bastovirati i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. бастонаре) батинати, нарочито по табанима.

Slično: 
Baš-čauš narednik u turskoj vojsci....
Baš-čaršija glavni trg, obično pokriven....
Bašča vrt, gradina; bašta. ...
Baštovav onaj koji se bavi gajenjem povrća, vrtar, povrtar....
Bašmalik „novac za papuče", deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčan...
Bašlik marama koja pokriva glavu, vrat i ramena....
Sve reči na slovo b