Skip to main content

Bicarija značenje

šta znači Bicarija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bicarija (ital. bizzarria) muz. brz skok iz jedne vrste tona u drugu.

Reč Bicarija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. биззарриа) муз. брз скок из једне врсте тона у другу.


Bicinij(um) huz. kompozicija za dva glasa....
Biciklist(a) onaj koji tera točak, točkaš, velosipedist....
Biceps koji ima dve glave, dva lica ; alat. dvoglavi ručni mišić....
Bicarija muz. brz skok iz jedne vrste tona u drugu....
Bicikl točak, velosiped. ...
Sve reči na slovo b