Skip to main content

Bicikl značenje

Šta znači Bicikl


Bicikl

latinica:

Definicija i značenje reči Bicikl (eng.od francuske reči: bicycle, latinski bis, cyclus krug) točak, velosiped.

Reč Bicikl napisana unazad: lkicib

Bicikl se sastoji od 6 slova.

sta je Bicikl

Slično:
Šta znači Bicinij(um) huz. kompozicija za dva glasa....
Šta znači Biciklist(a) onaj koji tera točak, točkaš, velosipedist....
Šta znači Biceps koji ima dve glave, dva lica ; alat. dvoglavi ručni mišić...
Šta znači Bicarija muz. brz skok iz jedne vrste tona u drugu....
Šta znači Bicikl točak, velosiped. ...