Skip to main content

Bicinij(um) značenje

šta znači Bicinij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Bicinij(um) (latinski bicintum, bis, canere pevati) huz. kompozicija za dva glasa.

Reč Bicinij(um) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. бицинтум, бис, цанере певати) хуз. композиција за два гласа.


Bicinij(um) huz. kompozicija za dva glasa....
Biciklist(a) onaj koji tera točak, točkaš, velosipedist....
Biceps koji ima dve glave, dva lica ; alat. dvoglavi ručni mišić....
Bicarija muz. brz skok iz jedne vrste tona u drugu....
Bicikl točak, velosiped. ...
Sve reči na slovo b