Skip to main content

Bigamist(a) značenje

šta znači Bigamist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Bigamist(a) (latinski od grčke reči:) čovek koji ima dve žene, dvoženac

Reč Bigamist(a) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. грч.) човек који има две жене, двоженац


Bigotirati praviti se svecem, pretvarati se, licemeriti....
Bigotizam tobožnja svetost, licemerstvo; bogomoljstvo....
Bigoterija verska zatucanost, preterana pobožnost, bogomoljstvo; licemerstvo....
Bigotan koji preteruje u pobožnosti, verski zatucan; licemeran....
Bigot onaj koji slepo veruje; bogomoljac; onaj koji se pravi da je strogo ...
Biglisati pevati, izvi-jati melodiju ....
Sve reči na slovo b