Skip to main content

Bigotizam značenje

šta znači Bigotizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Bigotizam (fr. bigotisme) tobožnja svetost, licemerstvo; bogomoljstvo.

Reč Bigotizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. биготисме) тобожња светост, лицемерство; богомољство.


Bigotirati praviti se svecem, pretvarati se, licemeriti....
Bigotizam tobožnja svetost, licemerstvo; bogomoljstvo....
Bigoterija verska zatucanost, preterana pobožnost, bogomoljstvo; licemerstvo....
Bigotan koji preteruje u pobožnosti, verski zatucan; licemeran....
Bigot onaj koji slepo veruje; bogomoljac; onaj koji se pravi da je strogo ...
Biglisati pevati, izvi-jati melodiju ....
Sve reči na slovo b