Skip to main content

Bigoterija značenje

šta znači Bigoterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bigoterija (fr. bigoterie) verska zatucanost, preterana pobožnost, bogomoljstvo; licemerstvo.

Reč Bigoterija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. биготерие) верска затуцаност, претерана побожност, богомољство; лицемерство.


Bigotirati praviti se svecem, pretvarati se, licemeriti....
Bigotizam tobožnja svetost, licemerstvo; bogomoljstvo....
Bigoterija verska zatucanost, preterana pobožnost, bogomoljstvo; licemerstvo....
Bigotan koji preteruje u pobožnosti, verski zatucan; licemeran....
Bigot onaj koji slepo veruje; bogomoljac; onaj koji se pravi da je strogo ...
Biglisati pevati, izvi-jati melodiju ....
Sve reči na slovo b