Skip to main content

Bigotan značenje

šta znači Bigotan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bigotan (fr.) koji preteruje u pobožnosti, verski zatucan; licemeran.

Reč Bigotan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр.) који претерује у побожности, верски затуцан; лицемеран.


Bigotirati praviti se svecem, pretvarati se, licemeriti....
Bigotizam tobožnja svetost, licemerstvo; bogomoljstvo....
Bigoterija verska zatucanost, preterana pobožnost, bogomoljstvo; licemerstvo....
Bigotan koji preteruje u pobožnosti, verski zatucan; licemeran....
Bigot onaj koji slepo veruje; bogomoljac; onaj koji se pravi da je strogo ...
Biglisati pevati, izvi-jati melodiju ....
Sve reči na slovo b