Skip to main content

Bigamistkinja značenje

šta znači Bigamistkinja

Na latinici: Definicija i značenje reči Bigamistkinja (latinski od grčke reči:) žena koja ima dva muža, dvomužica.

Reč Bigamistkinja sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. грч.) жена која има два мужа, двомужица.


Bigotirati praviti se svecem, pretvarati se, licemeriti....
Bigotizam tobožnja svetost, licemerstvo; bogomoljstvo....
Bigoterija verska zatucanost, preterana pobožnost, bogomoljstvo; licemerstvo....
Bigotan koji preteruje u pobožnosti, verski zatucan; licemeran....
Bigot onaj koji slepo veruje; bogomoljac; onaj koji se pravi da je strogo ...
Biglisati pevati, izvi-jati melodiju ....
Sve reči na slovo b