Skip to main content

Bigarirati značenje

šta znači Bigarirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bigarirati (fr. bigarrer, od latinske reči: bivariare) šarati, išarati, ukrasiti šarama.

Reč Bigarirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. бигаррер, нлат. бивариаре) шарати, ишарати, украсити шарама.


Bigotirati praviti se svecem, pretvarati se, licemeriti....
Bigotizam tobožnja svetost, licemerstvo; bogomoljstvo....
Bigoterija verska zatucanost, preterana pobožnost, bogomoljstvo; licemerstvo....
Bigotan koji preteruje u pobožnosti, verski zatucan; licemeran....
Bigot onaj koji slepo veruje; bogomoljac; onaj koji se pravi da je strogo ...
Biglisati pevati, izvi-jati melodiju ....
Sve reči na slovo b