Skip to main content

Bimenzan značenje

šta znači Bimenzan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bimenzan (latinski bimemsis) dvomesečni.

Reč Bimenzan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. бимемсис) двомесечни.


Bimetalizam dvojki novčani sistem jedne zemlje, po kojem zlato i srebro imaju s...
Bimestran dvomesečni....
Bimenzis vreme od dva meseca, dvomesečje; up. bimester....
Bimenzan dvomesečni....
Bimembričan koji ima dva uda; sa dva člana, dvočlan....
Sve reči na slovo b