Skip to main content

Bimetalizam značenje

šta znači Bimetalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Bimetalizam (latinski bis, dvaput, metallum) dvojki novčani sistem jedne zemlje, po kojem zlato i srebro imaju stalnu i određenu vrednost u međusobnom odnosu, i oboje . služe kao podloga papirnom novcu; nepot-duniili hropot bimetalizam ona] kod koga i zlatni i srebrni novac važi kao kupov-no i platežno sredstvo s tim što zlato važi kao osnova i što se može neograničeno kovati, dok je kovanje srebrnog novca zakonom ograničeno; suprotno: monometalizam.

Reč Bimetalizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, двапут, металлум) двојки новчани систем једне земље, по којем злато и сребро имају сталну и одређену вредност у међусобном односу, и обоје . служе као подлога папирном новцу; непот-дуниили хропот биметализам она] код кога и златни и сребрни новац важи као купов-но и платежно средство с тим што злато важи као основа и што се може неограничено ковати, док је ковање сребрног новца законом ограничено; супротно: монометализам.


Bimetalizam dvojki novčani sistem jedne zemlje, po kojem zlato i srebro imaju s...
Bimestran dvomesečni....
Bimenzis vreme od dva meseca, dvomesečje; up. bimester....
Bimenzan dvomesečni....
Bimembričan koji ima dva uda; sa dva člana, dvočlan....
Sve reči na slovo b