Skip to main content

Biva Jiuz značenje

šta znači Biva Jiuz

Na latinici: Definicija i značenje reči Biva Jiuz japanski narodni instrumenat, sro-dan lauti, sa 4 žice, po kojima se udara drvenim maljićem.

Reč Biva Jiuz sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: јапански народни инструменат, сро-дан лаути, са 4 жице, по којима се удара дрвеним маљићем.


Bivomizam fil. shvatanje da postoje dve vrste zakonskih odnosa: kauzalni odn...
Bivijum mesto gde se stiču dva puta, raskršća, raskrsnice....
Bivertin trg. grub vuneni porhet....
Biver trg. engleska pamučna materija, tkana kao čoja . ...
Bivalentan he*, dvovredan, od dve vrednosti, koji ima dve vrednosti, naziv za s...
Bivakirati okolovati, biti u okolu, logorovati u polju; provesti noć pod vedri...
Sve reči na slovo b