Skip to main content

Biver značenje

šta znači Biver

Na latinici: Definicija i značenje reči Biver (eng. beaver)trgovina: engleska pamučna materija, tkana kao čoja (upotrebl-ava se za zimske čakšire).

Reč Biver sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. беавер) трг. енглеска памучна материја, ткана као чоја (употребл-ава се за зимске чакшире).


Bivomizam fil. shvatanje da postoje dve vrste zakonskih odnosa: kauzalni odn...
Bivijum mesto gde se stiču dva puta, raskršća, raskrsnice....
Bivertin trg. grub vuneni porhet....
Biver trg. engleska pamučna materija, tkana kao čoja . ...
Bivalentan he*, dvovredan, od dve vrednosti, koji ima dve vrednosti, naziv za s...
Bivakirati okolovati, biti u okolu, logorovati u polju; provesti noć pod vedri...
Sve reči na slovo b