Skip to main content

Bivertin značenje

šta znači Bivertin

Na latinici: Definicija i značenje reči Bivertin (eng. beaverteen)trgovina: grub vuneni porhet.

Reč Bivertin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. беавертеен) трг. груб вунени порхет.


Bivomizam fil. shvatanje da postoje dve vrste zakonskih odnosa: kauzalni odn...
Bivijum mesto gde se stiču dva puta, raskršća, raskrsnice....
Bivertin trg. grub vuneni porhet....
Biver trg. engleska pamučna materija, tkana kao čoja . ...
Bivalentan he*, dvovredan, od dve vrednosti, koji ima dve vrednosti, naziv za s...
Bivakirati okolovati, biti u okolu, logorovati u polju; provesti noć pod vedri...
Sve reči na slovo b