Skip to main content

Bivijum značenje

šta znači Bivijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Bivijum (latinski bivium) mesto gde se stiču dva puta, raskršća, raskrsnice.

Reč Bivijum sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. бивиум) место где се стичу два пута, раскршћа, раскрснице.


Bivomizam fil. shvatanje da postoje dve vrste zakonskih odnosa: kauzalni odn...
Bivijum mesto gde se stiču dva puta, raskršća, raskrsnice....
Bivertin trg. grub vuneni porhet....
Biver trg. engleska pamučna materija, tkana kao čoja . ...
Bivalentan he*, dvovredan, od dve vrednosti, koji ima dve vrednosti, naziv za s...
Bivakirati okolovati, biti u okolu, logorovati u polju; provesti noć pod vedri...
Sve reči na slovo b