Skip to main content

Bivak značenje

šta znači Bivak

Na latinici: Definicija i značenje reči Bivak (fr. bivouac) vojska: poljski logor; stanovanje vojske pod malim šatorima.

Reč Bivak sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. бивоуац) вој. пољски логор; становање војске под малим шаторима.


Bivomizam fil. shvatanje da postoje dve vrste zakonskih odnosa: kauzalni odn...
Bivijum mesto gde se stiču dva puta, raskršća, raskrsnice....
Bivertin trg. grub vuneni porhet....
Biver trg. engleska pamučna materija, tkana kao čoja . ...
Bivalentan he*, dvovredan, od dve vrednosti, koji ima dve vrednosti, naziv za s...
Bivakirati okolovati, biti u okolu, logorovati u polju; provesti noć pod vedri...
Sve reči na slovo b