Skip to main content

Blumirati značenje

šta znači Blumirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Blumirati (nem. Blume cvet, blumieren) snabdeti neku tkaninu cvetnim šarama, mustrama od cveća.

Reč Blumirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. Блуме цвет, блумиерен) снабдети неку тканину цветним шарама, мустрама од цвећа.


Blu-stoking „plava čarapa", podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhov...
Blumistika poznavanje cveća; podizanje cveća; cvećarstvo....
Blumirati snabdeti neku tkaninu cvetnim šarama, mustrama od cveća....
Bluming kondišn sp. dobro, povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj ....
Bluza laka gornja haljina kod žena; kočijaška košulja u boji; vojnički k...
Blu buk „Plava knjiga1 -, knjiga koju izdaje britanske Ministarstvo spoljn...
Sve reči na slovo b